The Rainbow Bridge
Graphics and design © Luvdalot Graphics & Design


Just this side of heaven is a place called Rainbow Bridge.

When an animal dies that has been especially close to someone here, that pet goes to Rainbow Bridge. There are meadows and hills for all of our special friends so they can run and play together. There is plenty of food, water and sunshine, and our friends are warm and comfortable.

All the animals who had been ill and old are restored to health and vigor. Those who were hurt or maimed are made whole and strong again, just as we remember them in our dreams of days and times gone by. The animals are happy and content, except for one small thing; they each miss someone very special to them, who had to be left behind.

They all run and play together, but the day comes when one suddenly stops and looks into the distance. His bright eyes are intent. His eager body quivers. Suddenly he begins to run from the group, flying over the green grass, his legs carrying him faster and faster.

You have been spotted, and when you and your special friend finally meet, you cling together in joyous reunion, never to be parted again. The happy kisses rain upon your face; your hands again caress the beloved head, and you look once more into the trusting eyes of your pet, so long gone from your life but never absent from your heart.

Then you cross Rainbow Bridge together....

Author unknown...
Sir Plof Of Mable's Home (overleden op 8 jarige leeftijd)

 

Benno, overleden op 13 jarige leeftijd (hondje midden) en Quaondy’s Isabella overleden op 12 jarige leeftijd (hondje rechts op de foto). Isabella was een hondje dat van pup af aan erg ziek was.

Ze werd verkocht met hazenlip en gespleten gehemelte, ze had DCM, cataract, patella luxatie, een nieraandoening en de oogzenuw was verlamd waardoor de pupillen niet meer reageerde.

Benno had blaaspoliepen, DCM, PRA, bloedstollingsproblemen en uiteindelijk heeft hij een hersenbloeding gehad. 

Quaondy's Yasmine is overleden op 9 jarige leeftijd (hondje links op de foto). Yasmine had als pup al cataract en EPI (alvleesklier functioneerde niet goed) waardoor ze van pup af aan al enzymen nodig had. Op één-jarige leeftijd bleek ook nog dat ze diabeet was, daar moest ze dagelijks meerdere malen voor gespoten worden. Op 9 jarige leeftijd kreeg ze er ook nog epilepsie bij. Uiteindelijk is ze overleden aan een combinatie van hartproblemen en epilepsie. Deze drie hondjes zijn in een periode van 8 weken overleden.

Op 2 oktober 2004 is Josha  overleden. Josha was pas 3 jaar en 3 maanden oud. Toen Josha een half jaar oud was bleek ze het al aan haar hart te hebben. Op 2 oktober is ze tijdens het graven in molshopen in elkaar gezakt en overleden.Op 7 mei 2004 is Snugglewood’s Harmonie, roepnaam Sjimmie plotseling overleden aan cognitieve cardiomyopathie, een week voor zijn 7 de verjaardag.

 

 

Bobbie

Geboren: 26 maart 1996 

    Overleden: 18 januari 2004

 

Vrolijk stond je in het leven,

als een vlinder fladderde je er doorheen.

Veel te vroeg moest je je leven geven,

Je blijft in ons hart...zoals jij was is er geen 1.

 

Korden's Lucky

 

Geboren: 10 mei 2005 

   Overleden: 10 november 2006

 

De oma van Lucky is de moeder van onze Joris!!

Lucky is helaas op de leeftijd van 1 1/2 jaar overleden aan de gevolgen van cardiomyopathie, suikerziekte en HD